Orron Energy AB (LNDNF)

OTC
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
0.7106
+0.0881(+14.15%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.71060.7106
ช่วง 52 สัปดาห์
0.62252.7000
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.6225
เปิดตลาด
0.7106
ช่วงระยะของวัน
0.7106-0.7106
ช่วง 52 สัปดาห์
0.6225-2.7
ปริมาณการซื้อขาย
500
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
939
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-60.52%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
285,924,614
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

งบกำไรขาดทุน