ลีซ อิท (LITm)

ไทย
2.08
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  163,300
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.06/2.10
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.06 - 2.10
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH5252010001

ภาพรวมของ LITm

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.08
ช่วงระยะของวัน
2.06-2.1
รายรับ
257.21M
เปิดตลาด
2.08
ช่วง 52 สัปดาห์
1.94-4.1
EPS
-0.34
ปริมาณการซื้อขาย
163,300
มูลค่าตลาด
921.3M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,665,848
อัตราส่วน P/E
-
Beta
1.41
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-46.67%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
442,931,237
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
09 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ลีซ อิท?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว ลีซ อิท จำกัด

บทวิเคราะห์ ลีซ อิท จำกัด

ประวัติบริษัท ลีซ อิท จำกัด

ประวัติบริษัท ลีซ อิท จำกัด

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการแฟคเตอริ่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นห้าประเภท คือ ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ ซึ่งเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในรูปแบบลีสซิ่ง (leasing) หรือการเช่าลงทุน (capital leasing) แก่ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เช่าผลิตภัณฑ์ออกไปใช้ เช่น คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงานแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา ธุรกิจแฟคเตอริ่งซึ่งเน้นที่การรับซื้อบัญชีลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (trade finance) ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนสินค้านั้นให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ธุรกิจสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการ และรับออกหนังสือค้ำประกันการประกวดราคา

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ขายทันทีขายขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที