รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ลีซ อิท (LITm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.26
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
LITmคะแนน
กำไรที่คาดว่าจะได้รับใน 15 วัน
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
1.231.27
ช่วง 52 สัปดาห์
0.921.61
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.26 / 1.27
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.26
เปิดตลาด
1.23
ช่วงระยะของวัน
1.23-1.27
ช่วง 52 สัปดาห์
0.92-1.61
ปริมาณการซื้อขาย
223,200
ปริมาณเฉลี่ย (3
766,910
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-18.18%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
442,931,237
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ LITm วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ลีซ อิท จำกัด

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการแฟคเตอริ่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นห้าประเภท คือ ธุรกิจสินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ ซึ่งเกี่ยวกับการให้สินเชื่อในรูปแบบลีสซิ่ง (leasing) หรือการเช่าลงทุน (capital leasing) แก่ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เช่าผลิตภัณฑ์ออกไปใช้ เช่น คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงานแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา ธุรกิจแฟคเตอริ่งซึ่งเน้นที่การรับซื้อบัญชีลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (trade finance) ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนสินค้านั้นให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ธุรกิจสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการ และรับออกหนังสือค้ำประกันการประกวดราคา

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย