Ktis (058860)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
3,575
-75
(-2.05%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
3,525
3,670
ช่วง 52 สัปดาห์
2,205
5,230
ปริมาณการซื้อขาย
930,953
ปิดตลาดครั้งก่อน
3,650
เปิดตลาด
3,670
ช่วงระยะของวัน
3,525-3,670
ช่วง 52 สัปดาห์
2,205-5,230
ปริมาณการซื้อขาย
930,953
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,850,435
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
43.57%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
30,619,782
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

20,700
009520
-4.39%
98,400.00
402030
-3.53%
29,800
304100
-8.73%
43,700
241560
+2.82%

ประวัติบริษัท Ktis