Kanamic Network (3939)

โตเกียว
511.0
-2.0(-0.39%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    55,300
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    511.0/512.0
  • ช่วงระยะของวัน:
    509.0 - 519.0

ภาพรวมของ 3939

ปิดตลาดครั้งก่อน
513
ช่วงระยะของวัน
509-519
รายรับ
2.15B
เปิดตลาด
514
ช่วง 52 สัปดาห์
420-656
EPS
11.67
ปริมาณการซื้อขาย
55,300
มูลค่าตลาด
24.25B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
3.00
(0.58%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
80,534
อัตราส่วน P/E
40.98
Beta
1.28
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-19.37%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
47,455,094
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
14 พ/ย/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Kanamic Network?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท Kanamic Network Co Ltd

ประวัติบริษัท Kanamic Network Co Ltd

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย