แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) (JCT)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
80.25
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
80.25
80.25
ช่วง 52 สัปดาห์
77.50
94.00
ปริมาณการซื้อขาย
200
เสนอซื้อ/เสนอขาย
79.00 / 84.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
80.25
เปิดตลาด
80.25
ช่วงระยะของวัน
80.25-80.25
ช่วง 52 สัปดาห์
77.5-94
ปริมาณการซื้อขาย
200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,150
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-3.01%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,500,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยาและเครื่องสำอางค์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจสองประเภท อันได้แก่ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยา และการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ประเภทยารวมถึงน้ำมันยูคาลิปตัสภายใต้ยี่ห้อ Kangaroo พลาสเตอร์ยาภายใต้ยี่ห้อ Tensoplast, Tensoplastic, Tensotape และ Tigerplast ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์ภายใต้ยี่ห้อ Omron รวมถึงน้ำมันไฟแช็คยี่ห้อ Ronson ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยขนมภายใต้ยี่ห้อ Jason Jub Jub และเครื่องสำอางค์อย่างเช่นน้ำหอม สบู่หอม แป้งหอมและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยภายใต้ยี่ห้อ Tabu, Clear by Tabu และ Five Peacocks

อุตสาหกรรม
เภสัชกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย