ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPFu)

ไทย
15.10
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  44,900
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  15.10/15.20
 • ช่วงระยะของวัน:
  15.10 - 15.20
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ FUTUREPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
15.1
ช่วงระยะของวัน
15.1-15.2
รายรับ
837.05M
เปิดตลาด
15.2
ช่วง 52 สัปดาห์
13.5-15.3
EPS
1.56
ปริมาณการซื้อขาย
44,900
มูลค่าตลาด
8B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.09
(7.22%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
113,810
อัตราส่วน P/E
9.68
Beta
0.457
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
7.09%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
529,566,100
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ฟิวเจอร์พาร์ค?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0932010000

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุน นำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนสิทธิการเช่าเป็นส่วนใหญ่ และสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน กองทุนฯ บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด รับเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน กองทุนฯ ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บางส่วน และสิทธิในการเช่าพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ของอาคารฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายซื้อถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายทันทีซื้อทันทีซื้อ
สรุปขายขายขายทันทีซื้อทันทีถือหุ้นไว้
 • ขายครับ
  0