Euroseas (ESEA)

แนสแด็ก
23.00
-0.90(-3.77%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    31,367
  • ช่วงระยะของวัน:
    22.40 - 24.02
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    17.31 - 39.17

ภาพรวมของ ESEA

ปิดตลาดครั้งก่อน
23.9
ช่วงระยะของวัน
22.4-24.02
รายรับ
124.95M
เปิดตลาด
23.79
ช่วง 52 สัปดาห์
17.31-39.17
EPS
9.56
ปริมาณการซื้อขาย
31,367
มูลค่าตลาด
167.77M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.00
(8.70%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
75,903
อัตราส่วน P/E
2.41
Beta
0.82
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
2.54%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
7,294,541
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
15 พ.ย. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Euroseas?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Euroseas Ltd

ประวัติบริษัท Euroseas Ltd

อุตสาหกรรม
การประมง
ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
225

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้