ดราโก้ พีซีบี (DRACO)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
5.100
0.000(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4.1005.100
ช่วง 52 สัปดาห์
0.0005.100
เสนอซื้อ/เสนอขาย
5.00 / 5.10
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.6
เปิดตลาด
4.1
ช่วงระยะของวัน
4.1-5.1
ช่วง 52 สัปดาห์
0-0
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
28,967
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย แผงวงจร PCB แบบด้านเดียว (single-sided) แผงวงจร PCB แบบสองด้าน (double-sided) โซลเดอร์มาสค์ชนิดลอกได้ (peelable solder mask) ผลิตภัณฑ์ใช้ในหลายอุตสหกรรม อาทิ รถยนต์ สินค้าเพื่อผู้บริโภค ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สหรัฐฯ โปรตุเกส ญี่ปุ่น มาเลยเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และจีน บริษัทดำเนินงานโรงงานผลิตสินค้าในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย เมืองคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น ฉางฉู่ ประเทศจีน และเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

งบกำไรขาดทุน