Dow (DOW)

53.14
+2.08(+4.07%)
หลังเวลาทำการ
53.25
+0.11(+0.21%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    8,868,801
  • ช่วงระยะของวัน:
    51.19 - 53.80
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    50.42 - 71.86

ภาพรวมของ DOW

ปิดตลาดครั้งก่อน
51.06
ช่วงระยะของวัน
51.19-53.8
รายรับ
58.35B
เปิดตลาด
51.51
ช่วง 52 สัปดาห์
50.42-71.86
EPS
9.18
ปริมาณการซื้อขาย
8,868,801
มูลค่าตลาด
38.71B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.80
(5.27%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,629,400
อัตราส่วน P/E
5.79
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-16.04%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
728,101,842
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
20 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Dow?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

บทวิเคราะห์ Dow Inc

ประวัติบริษัท Dow Inc

ประวัติบริษัท Dow Inc

อุตสาหกรรม
สารเคมี
ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
35700

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีขาย