Casino Guichard (CASP)

ปารีส
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
5.54
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5.39
5.70
ช่วง 52 สัปดาห์
4.77
17.22
ปริมาณการซื้อขาย
831,208
ปิดตลาดครั้งก่อน
5.54
เปิดตลาด
5.59
ช่วงระยะของวัน
5.39-5.7
ช่วง 52 สัปดาห์
4.77-17.22
ปริมาณการซื้อขาย
831,208
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
599,100
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-67.62%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
108,357,810
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

32.87
RENA
+1.09%
129.50
TCFP
+0.62%
10.60
ORAN
-0.84%
8.34
VIV
-0.14%
1.70
AIRF
0.27%

ข่าว Casino Guichard Perrachon SA