Canal Shipping Agencies (CSAG)

อียิปต์
สกุลเงิน EGP
การปฏิเสธความรับผิด
24.93
+1.42
(+6.04%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
24.65
25.70
ช่วง 52 สัปดาห์
9.11
26.69
ปริมาณการซื้อขาย
548,236
ปิดตลาดครั้งก่อน
23.51
เปิดตลาด
24.65
ช่วงระยะของวัน
24.65-25.7
ช่วง 52 สัปดาห์
9.11-26.69
ปริมาณการซื้อขาย
548,236
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
332,894
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
92.91%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
200,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้