Burlington Stores (BURL)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
136.78
-1.85(-1.33%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
137.28+0.50(+0.37%)
ช่วงระยะของวัน
136.44139.80
ช่วง 52 สัปดาห์
106.47239.94
ปิดตลาดครั้งก่อน
138.63
เปิดตลาด
139.36
ช่วงระยะของวัน
136.44-139.8
ช่วง 52 สัปดาห์
106.47-239.94
ปริมาณการซื้อขาย
915,364
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,253,623
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
13.04%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
64,100,356
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

งบกำไรขาดทุน