Avax Techs Inc (AVXT)

OTC
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
0.0001
0.0000
(0.00%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
0.0001
0.0001
ช่วง 52 สัปดาห์
0.0001
0.0001
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.0001
เปิดตลาด
0.0001
ช่วงระยะของวัน
0.0001-0.0001
ช่วง 52 สัปดาห์
0.0001-0.0001
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
69,680
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
689,424,730
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว Avax Techs Inc