ArcelorMittal (MTS)

27.400
+0.280(+1.03%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  615,965
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  27.370/27.370
 • ช่วงระยะของวัน:
  27.330 - 28.045
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :สเปน
 • ISIN:LU1598757687

ภาพรวมของ MTS

ปิดตลาดครั้งก่อน
27.4
ช่วงระยะของวัน
27.33-28.045
รายรับ
72.3B
เปิดตลาด
27.415
ช่วง 52 สัปดาห์
22.825-33.015
EPS
-
ปริมาณการซื้อขาย
615,965
มูลค่าตลาด
24.05B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.3601
(1.31%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
840,480
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
8.19%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
877,731,232
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
27 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ArcelorMittal?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว ArcelorMittal SA

ประวัติบริษัท ArcelorMittal SA

ประวัติบริษัท ArcelorMittal SA

ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
158000

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายซื้อซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันทีซื้อ
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อ