Akzo Nobel (AKZAa)

72.38
+0.14(+0.19%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    335
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    70.08/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    71.78 - 72.60

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ AKZAa

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Akzo Nobel?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)