AMD (AMD)

ยูเครน
สกุลเงิน UAH
การปฏิเสธความรับผิด
5,184.00
+384.00(+8.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น AMD

กรอบเวลา
Daily
04/07/2021 - 06/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
5,184.005,184.005,184.005,184.000.01K+8.00%
4,800.004,800.004,800.004,800.000.01K+41.18%
3,400.003,400.003,400.003,400.000.00K+13.98%
2,983.002,983.002,983.002,983.002.26K+9.71%
2,719.002,719.002,719.002,719.000.00K-22.76%
3,520.003,520.003,520.003,520.000.00K+2.18%
3,445.003,445.003,445.003,445.000.01K-13.72%
3,993.003,993.003,993.003,993.000.00%
3,993.003,993.003,993.003,993.000.00%
3,993.003,993.003,993.003,993.000.02K-5.98%
4,247.004,247.004,247.004,247.000.01K-0.09%
4,251.004,251.004,251.004,251.000.00K+28.82%
3,300.003,300.003,300.003,300.000.00K+15.18%
2,865.002,865.002,865.002,865.000.05K+3.58%
2,766.002,766.002,766.002,766.000.03K+13.83%
2,430.002,480.002,480.002,430.000.04K+7.90%
2,252.002,252.002,252.002,252.000.01K-1.44%
2,285.002,285.002,285.002,285.000.00K-7.26%
2,464.002,464.002,464.002,464.000.00K+2.24%
2,410.002,410.002,410.002,410.000.03K+1.18%
2,382.002,382.002,382.002,382.000.00K-54.05%
สูงสุด:
5,184.00
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
3,318.19
ความแตกต่าง:
2,932.00
ต่ำสุด:
2,252.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย