AMD (AMD)

2,212.420
-22.530(-1.01%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  10,693
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.000/0.000
 • ช่วงระยะของวัน:
  2,184.780 - 2,286.300
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้

AMD มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (หรือมากกว่า) ของค่าเฉลี่ยประจำวันของหุ้นที่เทรดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายสูงจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มใหม่ ๆ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมากขึ้น

1 / 2

ราคาย้อนหลัง หุ้น AMD

กรอบเวลา:
รายวัน
2,212.4202,286.3002,286.3002,184.78010.69K-1.01%
2,234.9502,234.9502,234.9502,234.9500.03K-0.18%
2,238.9902,180.0002,244.6902,180.0005.13K+4.38%
2,145.0902,060.0002,151.3002,060.0008.93K+11.32%
1,926.9301,900.0001,918.0001,900.0000.43K-1.52%
1,956.6301,936.0101,981.0001,936.0101.45K+1.48%
1,928.1401,883.0001,940.4901,883.0000.83K+2.69%
1,877.6401,867.0001,879.0001,857.7501.78K-1.60%
1,908.1701,847.0001,911.0001,847.0002.54K+4.48%
1,826.3701,786.0001,826.0001,786.0000.59K+2.84%
1,775.9401,705.4401,800.0501,705.4406.87K+4.74%
1,695.5301,670.3701,695.0001,670.3701.76K+1.27%
1,674.2301,694.0001,694.0001,656.5401.65K-1.98%
1,708.0001,720.0001,720.0001,700.0000.27K-0.05%
1,708.8401,713.0001,749.3001,700.0003.32K+1.30%
1,686.9701,693.0001,697.6901,664.0000.20K-0.33%
1,692.5901,600.0001,700.0001,591.50010.98K+5.77%
1,600.3101,540.0001,605.0001,517.0004.73K+2.16%
1,566.5501,481.0001,609.2001,481.0006.12K+7.31%
1,459.8701,530.0001,530.0001,450.8004.11K-9.72%
1,617.0101,599.6001,625.0001,599.4804.09K+0.69%
สูงสุด: 2,286.300ต่ำสุด: 1,450.800ความแตกต่าง: 835.500ค่าเฉลี่ย: 1,830.532% เปลี่ยน: 37.769
 • BHDISKA
  0
  • ขึ้นๆลงๆครับ
   0