CHF/TRY - ฟรังค์สวิส ลีราตุรกี

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
20.3288
-0.2471(-1.20%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  20.5759
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  20.3061/20.3515
 • ช่วงระยะของวัน:
  20.3039 - 20.6267
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ฟรังค์สวิส
 • ที่สอง:ลีราตุรกี

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน CHF/TRY

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร CHF/TRY?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน