น้ำมันดิบ

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
75.73
+1.32
(+1.77%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
73.80
75.76
ปิดตลาดครั้งก่อน
74.41
เสนอซื้อ/เสนอขาย
73.35 / 75.96
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.01
ขนาดของสัญญา
1,000 บาร์เรล
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
T
วันชำระราคา
06/20/2023
มูลค่าจุด
1 = $1000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI