ทองแดง

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
712.50
-1.40(-0.20%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
708.10715.70
ช่วง 52 สัปดาห์
622.05794.50
ปิดตลาดครั้งก่อน
712.5
เปิดตลาด
714.45
ช่วงระยะของวัน
708.1-715.7
ช่วง 52 สัปดาห์
622.05-794.5
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
12.22%
เดือน
ต.ค. 23
ขนาดของสัญญา
1 Metric Tons
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าโลหะ

ผู้คนยังดูสิ่งนี้