10 อันดับหุ้นร้อน "P/E" สูงสุดใน SET 100

เผยแพร่ 28/10/2564 11:00
SETI
-
BH
-
DELTA
-
KCE
-
PLANB
-
BEM
-
TKN
-
GULF
-
RBF
-
CRC
-
NRF
-

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง SET 100 คัด 10 อันดับหุ้นร้อน"P/E" สูงสุดในตารางมาฝากกันคะ ทั้งนี้ค่า P/E สูง นั้นหมายความว่า บริษัทนั้นมีการเติบโตของกำไรสูง ซึ่งอาจจะทำให้หุ้นตัวนั้น ๆ ราคาสูงขึ้นไปด้วย แต่ก็ไม่ใช่เสมอไป หุ้นบางตัวแม้ค่า P/E จะสูงแต่ก็ราคาไม่แรงก็มีนะคะ

1.แพลน บี มีเดีย จำกัด (BK:PLANB)ค่าP/E 225.46 เท่า, ค่า P/BV 4.56 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.24% ราคาล่าสุด 6.35 บาท เหลืออัพไซด์ 13.38% จากราคาเป้าหมาย 7.20 บาท

PLANB ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง 3. สื่อโฆษณาดิจิทัล 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน 6. สื่อโฆษณาออนไลน์ และการเพ่ิมความหลากหลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อาร์ทิสเมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์

2.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (BK:BH) ค่า P/E 157.54 เท่า, ค่า P/BV 6.49เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.28% ราคาล่าสุด 139.00 บาท ดาวน์ไซด์ 7.91% จากราคาเป้าหมาย 128.00 บาท

BH ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

3.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (BK:NRF)ค่า P/E 115.53 เท่า, ค่า P/BV 4.76 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.05% ราคาล่าสุด 8.85 บาท ดาวน์ไซด์ 0.07% จากราคาเป้าหมาย 8.20 บาท

NRF ประกอบธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

4.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BK:CRC)ค่า P/E 113.27 เท่า, ค่า P/BV 3.87 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.15% ราคาล่าสุด34.25 บาท เหลืออัพไซด์ 16.79%จากราคาเป้าหมาย 40.00 บาท

CRC ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค

5อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (BK:RBF)ค่า P/E 93.33 เท่า, ค่า P/BV 10.14 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.74% ราคาล่าสุด 20.80 บาท ดาวน์อัพไซด์ 0.00% จากราคาเป้าหมาย 20.65 บาท

RBF ประกอบผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น

6.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (BK:GULF) ค่า P/E 86.69 เท่า, ค่า P/BV 7.21เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.89% ราคาล่าสุด 43.25 บาท เหลืออัพไซด์ 3.93% จากราคาเป้าหมาย 44.95 บาท

GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (BK:DELTA)ค่า P/E 74.82 เท่า, ค่า P/BV 14.55 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.75% ราคาล่าสุด 458.00 บาท ดาวน์ไซด์ 20.85% จากราคาเป้าหมาย 362.50 บาท

DELTA ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

8ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BK:BEM) ค่า P/E 70.91 เท่า, ค่า P/BV 3.58 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.13% ราคาล่าสุด 8.80 บาท เหลืออัพไซด์ 15.91% จากราคาเป้าหมาย 10.20 บาท

BEM ดำเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (BK:TKN) ค่า P/E 63.60 เท่า, ค่า P/BV 4.78 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.09% ราคาล่าสุด 6.75 บาท ไม่มีราคาเป้าหมาย

TKN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า "เถ้าแก่น้อย" รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

10.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (BK:KCE) ค่า P/E 57.50 เท่า, ค่า P/BV 7.69 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.96% ราคาล่าสุด 85.25 บาท เหลืออัพไซด์ 13.78% จากราคาเป้าหมาย 97.00 บาท

KCE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะเลือกลงทุนหุ้นที่มีค่า P/E เท่าใดก็ตาม การศึกษาหาข้อมูล ความรู้ในบริษัทต่าง ๆ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ...บ๊ายยย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย