ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพเดตพอร์ต "นิติ" เซียนหุ้นในตำนาน ถือ 7 หุ้น 5.73 หมื่นล้าน -YTD บวก 5 ตัว

th.investing.com/analysis/article-200437253
อัพเดตพอร์ต "นิติ" เซียนหุ้นในตำนาน ถือ 7 หุ้น 5.73 หมื่นล้าน -YTD บวก 5 ตัว
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jul 27, 2021 11:10
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้มาอัพเดตพอร์ต "นิติ โอสถานุเคราะห์" เศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 3 มูลค่า 5.73 หมื่นล้านบาท รองจากอันดับ 1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 1.40 แสนล้านบาท และอันดับ 2 หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 5.78 หมื่นล้านบาท โดยในปี 63 "นิติ" ปรากฎชื่อในผู้ถือหุ้นใหญ่ 10อันดับในหุ้น 10 กว่าตัว แต่ในปี 64 เขามีชื่อใน 7หุ้น คือ

1.OSP (บมจ.โอสถสภา) ถืออันดับ 1 ถือ 23.80% มูลค่า 2.68 หมื่นล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ ต.ค.61 ถือ 20.78% ต่อมา พ.ค.62 ถือ 16.28% ต่อมา ส.ค.63 ขยับขึ้นเป็น 16.46% จากนั้น มี.ค. 64 เพิ่มเป็น 16.65% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือ 23.80%

-ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีคนนามสกุล "โอสถานุเคราะห์" ถือร่วมอีก 5 คน รวมกับนิติเป็น 6 คน รวม 39.58% และมีแบงก์ใหญ่ 2 แห่งร่วมถือหุ้นด้วย คือ BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED ถืออันดับ 3 ถือ 5.00% และธนาคารกรุงเทพ ถืออันดับ 10 ถือ 2.50%

-อัตราตอบแทนด้านราคา OSP ปี 64 YTD +4.23%, ปี 63 อยู่ที่ -12.35%, ปี 62 อยู่ที่ +65.31%

2.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ถืออันดับ 2 ถือ 9.55% มูลค่า 1.45 หมื่นล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ มิ.ย.61 ถือ 7.92% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 7.92% ต่อมา มี.ค.63 เพิ่มเป็น 8.87% และมิ.ย.64 ถือ 9.24% และส.ค.63 ขยับเป็น 9.51% และ มี.ค.64 พุ่งเป็น 9.55% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือ 9.55%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ถือมากสุด 15.89% และมีสำนักงานประกันสังคม ถือในอันดับ 9 ถือ 2.03%

-อัตราตอบแทนด้านราคา MINT ปี 64 YTD +12.62%, ปี 63 อยู่ที่ -27.38% ,ปี 62 อยู่ที่ +5.88%

3.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) ถืออันดับ 4 ถือ 5.06% มูลค่า 9.18 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ ก.ย.61 ถือ 4.73% ต่อมา เม.ย.62 ถือ 5.06% จากนั้น มี.ค.64 ขยับเป็น 5.06% และปิดสมุดล่าสุด เม.ย.64 ถือ 5.06%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือมากสุด 30.23% และมีสำนักงานประกันสังคม ถือในอันดับ 5 ถือ 2.73% และอดีคเจ้าของโรบินสัน นายมานิต อุดมคุณธรรม ถือในอันดับ 6 ถือ 2.05%

- อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD 0.00%, ปี 63 อยู่ที่ -14.38%, ปี62 อยู่ที่ +5.26%

4.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) ถืออันดับ 7 ถือ 1.72% มูลค่า 3.81 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ มี.ค.61 ถือ 1.10% มี.ค.62 ถือ 1.10% ต่อมา พ.ค.63 ขยับเป็น 1.72% และปิดสมุดล่าสุด มี.ค.64 ถือ 1.72%

-ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ถือมากสุด 26.21% และมีสำนักงานประกันสังคมถือในอันดับ 4 ถือ 2.16% และมีสถาบันการเงินต่างชาตร่วมเข้าถืออีก 6 แห่ง คือ BBHISL NOMINEES LIMITED,SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED,STATE STREET EUROPE LIMITED ,BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC,UBS AG SINGAPORE BRANCHและCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +2.09%, ปี 63 อยู่ที่ -23.29%, ปี 62 อยู่ที่ -16.72%

5.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) ถืออันดับ 3 ถือ 3.06% มูลค่า 1.21 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ พ.ค.61 ถือ 2.68% พ.ค.62 ยังถือ 2.68% ต่อมา มี.ค.63 ขยับเพิ่มเป็น 3.06% และปิดสมุดล่าสุด มี.ค.64 ถือคงที่ 3.06%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ถือใหญ่สุด 5.00% และมีคนนามสกุล "จิราธิวัฒน์" ถือร่วมอีก 4คน รวม 9.79% และมีแบงก์ต่างชาติร่วมถืออีก 2แห่ง คือDBS BANK LTD 1.70% และDeutsche Bank AG Singapore PWM 1.70%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +24.47%, ปี 63 อยู่ที่ -5.20%, ปี 62 อยู่ที่ -37.50%

6.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) ถืออันดับ 10 ถือ 2.51% มูลค่า 1.17 พันล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 2 ปี คือ มี.ค.63 เริ่มเข้าถือ 1.96% ต่อมา พ.ค.63 ขยับเป็น 2.51% และปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือคงที่ 2.51%

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี น.ส. จรีพร จารุกรสกุล ถือใหญ่สุด 21.64% ขณะที่ลูกสาวจรีพร คือ น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร ถืออันดับ 2 ถือ 8.29% และบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด ถืออันกับ 8 ถือ 3.30%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +1.32%, ปี 63 อยู่ที่ -21.65%, ปี 62 อยู่ที่ -9.35%

7.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) ถืออันดับ 9 ถือ 2.09% มูลค่า 600 ล้านบาท

สัดส่วนการเข้าถือหุ้นของ "นิติ" ย้อนหลัง 4 ปี คือ ตั้งแต่ ส.ค.61 ถึงปิดสมุดล่าสุด พ.ค.64 ถือคงที่ 2.09% ไม่มีการเพิ่มหรือลดปริมาณการถือครองแต่อย่างใด

-ใน10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ มี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ถือใหญ่สุด 9.97% และมีบริษัทปละบุคคลในเครือโสภณพนิช ร่วมถืออีก 5 อันดับ (มูลนิธิชินโสภณพนิช, นาย ชาญ,นาย ชัย , นาย ชาตรี, (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) รวมทั้งหมด 22.82%

-อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD -2.54%, ปี 63 อยู่ที่ -6.44%, ปี 62 อยู่ที่ -10.33%

อย่างไรก็ตามใน 7 หุ้นพอร์ต "นิติ" อัตราตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD บวกไป 5 ตัว ลบ 1ตัว ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตัว ต้องติดตามว่าอีก 4 เดือนกว่าๆ ผลงาน 7 หุ้นเหล่านี้จะรุ่งหรือร่วมกันคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

อัพเดตพอร์ต "นิติ" เซียนหุ้นในตำนาน ถือ 7 หุ้น 5.73 หมื่นล้าน -YTD บวก 5 ตัว
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
SET ทรงตัว ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 03, 2021

Entering profit taking zone ST: SET Index ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม กล่าวคือเป็นการกระจุกตัว เล่น โดยถึงแม้เมื่อวานนี้ด้ชนี้จะปรับตัวขึ้นเกือบ 1% แต่จํานวนหุ้นที่ปรับตัว...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
ความไม่แน่นอนสูง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Aug 18, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,560 จุด ตลาดหุ้นไทยกลับมา ฟื้นตัว จากปัจจัยบวกใหม่...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย ปัจจัยในประเทศยังถูกแรง กดดันจากสถานการณ์... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Jul 07, 2021 1

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ทิศทางเม็ดที่มีแนวโน้มไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากรายงานดัชนี PMI สหรัฐฯเดือน มิ.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด กดดันตลาดหุ้นภูมิภาคปรับลง ในช่วง -0.2% ถึง -1.5%...

อัพเดตพอร์ต "นิติ" เซียนหุ้นในตำนาน ถือ 7 หุ้น 5.73 หมื่นล้าน -YTD บวก 5 ตัว

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล