JP Morgan CDS 5 ปี USD (JPM5YUSAX=R)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
65.25
+1.09(+1.70%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
65.2565.25
ช่วง 52 สัปดาห์
51.22114.87
ปิดตลาดครั้งก่อน
64.16
ช่วงระยะของวัน
65.25-65.25
ช่วง 52 สัปดาห์
51.22-114.87
ราคา
-
ช่วงราคา
-
คูปอง
-
วันครบกำหนดไถ่ถอน
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-41.17%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:พันธบัตร
กลุ่ม :CDS