สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Euro SCHATZ - มี.ค.24 (FGBSH4)

การเทรด CFD เรียลไทม์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
106.062
-0.058(-0.05%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ราคาย้อนหลัง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Euro SCHATZ

กรอบเวลา
Daily
11/06/2023 - 12/04/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
106.060106.108106.177106.002+0.37%
105.665105.395105.700105.3851.51M+0.27%
105.385105.405105.505105.3401.35M-0.02%
105.410105.260105.415105.250993.13K+0.17%
105.235105.110105.255105.100614.90K+0.12%
105.105104.930105.120104.915700.85K+0.16%
104.940104.975104.990104.940379.58K-0.05%
104.995105.045105.075104.975528.76K-0.07%
105.065105.075105.145105.030584.52K-0.04%
105.110105.060105.135105.035555.33K+0.06%
105.050105.135105.140105.040455.96K-0.10%
105.150105.200105.265105.135646.74K-0.04%
105.190105.105105.195105.065764.71K+0.10%
105.085105.145105.170105.060737.22K-0.03%
105.115104.960105.150104.925709.69K+0.15%
104.955104.995105.000104.940526.43K-0.05%
105.010105.070105.090104.970542.30K-0.10%
105.110105.130105.140105.065554.10K-0.02%
105.135105.205105.220105.115762.38K-0.02%
105.160105.095105.205105.085570.63K+0.03%
105.130105.205105.220105.085442.92K-0.09%
สูงสุด
106.177
% เปลี่ยน
0.798
ค่าเฉลี่ย
105.193
ความแตกต่าง
1.262
ต่ำสุด
104.915