Thomson Reuters United Kingdom 50 (TRX50GBP)

ดัชนีหุ้นโลก
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
115.02
-0.08(-0.07%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ร่วมสนทนาเกี่ยวกับ Thomson Reuters United Kingdom 50