MSCI Singapore (MISG0000FPSG)

สิงคโปร์
297.67
+5.15(+1.76%)
  • เปิดตลาด:
    293.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    292.38 - 298.89
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    283.11 - 376.54

ภาพรวมของ MSCI Singapore

ปิดตลาดครั้งก่อน
292.52
ปริมาณการซื้อขาย
0
ช่วงระยะของวัน
292.38-298.89
เปิดตลาด
293
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วง 52 สัปดาห์
283.11-376.54
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-15.23%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร MSCI Singapore?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันที