🔥 ฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นระดับพรีเมียมโดย AI จาก InvestingPro ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

S&P 500 TR (SPXTR)

ดัชนีหุ้นโลก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
12,250.19
+67.21(+0.55%)
ข้อมูลล่าช้า

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี S&P 500 TR

กรอบเวลา
Daily
06/17/2024 - 07/16/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
12,250.1912,250.1912,250.1912,250.19+0.55%
12,250.1912,250.1912,250.1912,250.19+0.55%
12,182.9712,182.9712,182.9712,182.97-0.87%
12,182.9712,182.9712,182.9712,182.97-0.87%
12,290.2112,290.2112,290.2112,290.21+1.03%
12,290.2112,290.2112,290.2112,290.21+1.03%
12,164.5712,164.5712,164.5712,164.57+0.08%
12,164.5712,164.5712,164.5712,164.57+0.08%
12,155.2712,155.2712,155.2712,155.27+0.10%
12,155.2712,155.2712,155.2712,155.27+0.10%
12,142.5412,142.5412,142.5412,142.54+0.56%
12,142.5412,142.5412,142.5412,142.54+0.56%
12,074.8312,074.8312,074.8312,074.83+0.51%
12,074.8312,074.8312,074.8312,074.83+0.51%
12,013.4012,013.4012,013.4012,013.40+0.62%
12,013.4012,013.4012,013.4012,013.40+0.62%
11,939.3811,939.3811,939.3811,939.38+0.27%
11,939.3811,939.3811,939.3811,939.38+0.27%
11,907.1511,907.1511,907.1511,907.15-0.40%
11,907.1511,907.1511,907.1511,907.15-0.40%
11,954.5011,954.5011,954.5011,954.50+0.09%
11,954.5011,954.5011,954.5011,954.50+0.09%
11,943.5311,943.5311,943.5311,943.53+0.16%
11,943.5311,943.5311,943.5311,943.53-2.50%
11,924.7511,924.7511,924.7511,924.75+0.39%
11,878.0411,878.0411,878.0411,878.04-0.30%
11,913.7811,913.7811,913.7811,913.78-0.15%
11,931.8011,931.8011,931.8011,931.80-0.25%
11,961.9311,961.9311,961.9311,961.93+0.26%
11,931.4811,931.4811,931.4811,931.48+0.78%
สูงสุด:
12,290.21
% เปลี่ยน:
3.47
ค่าเฉลี่ย:
12,052.63
ความแตกต่าง:
412.17
ต่ำสุด:
11,878.04
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย