Bitcoin Cash HKD (BCH/HKD)

Investing.com
สกุลเงิน
HKD
การปฏิเสธความรับผิด
2,940.5
-392.1(-11.76%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี Bitcoin Cash HKD

กรอบเวลา
Daily
05/18/2024 - 06/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,940.53,281.63,288.62,907.2-10.39%
3,281.63,348.03,355.73,165.3-1.98%
3,348.03,359.23,388.93,332.6-0.31%
3,358.43,305.33,378.73,300.6+1.61%
3,305.33,371.43,438.63,212.9-1.96%
3,371.43,545.33,560.13,364.2-4.91%
3,545.33,486.23,643.23,432.8+1.70%
3,486.23,664.23,668.03,397.3-4.86%
3,664.23,707.63,709.63,612.3-1.17%
3,707.63,669.23,713.73,634.0+1.05%
3,669.23,733.23,787.93,636.4-1.72%
3,733.23,873.14,063.83,646.7-3.61%
3,873.13,862.43,924.23,802.2+0.28%
3,862.43,727.53,888.13,722.0+3.62%
3,727.53,635.93,747.53,594.4+2.52%
3,635.93,584.93,685.53,554.1+1.42%
3,584.93,624.83,636.53,543.4-1.12%
3,625.53,556.73,640.43,553.6+1.89%
3,558.33,636.23,668.43,505.1-2.14%
3,636.23,640.13,709.63,593.5-0.11%
3,640.13,674.83,712.23,616.2-0.94%
3,674.83,822.03,822.73,603.9-3.85%
3,822.03,781.73,931.53,761.9+1.07%
3,781.73,856.53,859.73,764.0-1.94%
3,856.53,865.93,909.73,835.4-0.24%
3,865.93,834.63,906.13,752.7+0.82%
3,834.63,893.04,020.63,698.8-1.50%
3,893.04,020.64,026.03,866.1-3.17%
4,020.64,041.74,124.43,980.2-0.52%
4,041.73,784.04,041.73,718.9+6.81%
3,784.03,709.33,872.43,692.2+2.01%
3,709.33,636.03,831.03,624.3+2.02%
สูงสุด:
4,124.4
% เปลี่ยน:
-19.1
ค่าเฉลี่ย:
3,651.2
ความแตกต่าง:
1,217.2
ต่ำสุด:
2,907.2
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย