Food & Staples Retailing (TFSI)

ซาอุดิอาระเบีย
10,224.60
+36.99(+0.36%)
  • เปิดตลาด:
    10,153.20
  • ช่วงระยะของวัน:
    10,104.32 - 10,324.00
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    8,208.28 - 10,324.00

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี Food & Staples Retailing

กรอบเวลา:
รายวัน
10,224.6010,153.2010,324.0010,104.322.91M+0.36%
10,187.6110,168.0010,200.1010,069.772.30M-0.04%
10,191.2910,188.2310,215.6210,120.993.41M+0.03%
10,188.529,990.6610,200.659,983.963.14M+1.97%
9,991.739,856.059,991.739,855.313.27M+1.62%
9,831.979,867.169,905.849,803.224.40M-0.08%
9,839.639,789.989,851.699,783.217.30M+0.35%
9,805.409,859.129,889.639,775.873.37M-0.20%
9,825.179,775.569,849.769,761.794.06M+0.30%
9,795.359,766.459,795.359,719.235.68M+0.14%
9,781.229,717.789,838.359,692.506.71M+0.62%
9,721.409,565.349,728.559,531.334.41M+1.73%
9,556.489,473.239,586.279,469.902.31M+0.99%
9,462.429,406.329,462.429,355.682.44M+1.62%
9,311.499,318.339,426.989,280.681.96M+0.06%
9,306.199,308.989,400.779,275.561.87M+0.09%
9,297.589,339.009,356.999,262.453.50M-0.42%
9,336.969,230.689,397.079,209.282.63M+0.97%
9,247.709,227.749,301.119,203.412.40M+0.36%
9,214.449,364.119,434.319,178.717.34M-0.82%
9,290.179,098.409,300.989,076.767.31M+2.38%
9,074.079,026.899,133.128,983.0111.09M+0.66%
9,014.258,908.759,014.258,908.755.24M+1.46%
สูงสุด: 10,324.00ต่ำสุด: 8,908.75ความแตกต่าง: 1,415.25ค่าเฉลี่ย: 9,630.25% เปลี่ยน: 15.08