Visa (V)

10,096.50
+17.00(+0.17%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    508
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    10,059.50/10,097.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    10,046.00 - 10,259.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น V

กรอบเวลา:
รายวัน
10,096.5010,113.5010,259.0010,046.000.51K+0.66%
10,030.0010,210.0010,210.009,980.002.08K-0.98%
10,129.5010,198.0010,206.0010,000.002.66K-0.24%
10,153.5010,250.0010,387.0010,111.502.64K+0.53%
10,100.0010,150.0010,295.0010,007.003.01K-0.30%
10,130.0010,356.5010,356.509,872.002.35K-1.38%
10,272.0010,460.0010,546.0010,224.001.05K-1.88%
10,469.009,974.5010,513.009,960.001.92K+2.89%
10,175.0010,114.0010,200.009,849.001.97K+2.95%
9,883.509,950.0010,024.009,526.5012.00K-1.17%
10,000.009,957.0010,150.509,695.501.94K-1.57%
10,159.5011,183.0011,183.0010,050.003.62K-7.30%
10,959.0011,486.5011,636.5010,711.005.93K-6.33%
11,700.0011,900.0012,001.5011,288.003.59K+0.69%
11,620.0011,878.0011,918.0011,613.007.03K+3.84%
11,190.0011,590.5011,838.5011,190.002.37K-3.53%
11,600.0011,900.0012,000.0011,419.002.26K-3.73%
12,050.0011,190.0012,273.0011,190.002.85K+8.56%
11,100.0010,951.0011,152.0010,909.001.32K+1.01%
10,989.5010,589.0010,989.5010,585.001.83K+4.31%
10,535.0010,531.0010,579.0010,493.501.27K+0.21%
สูงสุด: 12,273.00ต่ำสุด: 9,526.50ความแตกต่าง: 2,746.50ค่าเฉลี่ย: 10,635.33% เปลี่ยน: -3.96