ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.240
+0.020
(+0.90%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2.220
2.280
ช่วง 52 สัปดาห์
2.020
3.300
ปริมาณการซื้อขาย
36,700
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.220 / 2.240
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.22
เปิดตลาด
2.22
ช่วงระยะของวัน
2.22-2.28
ช่วง 52 สัปดาห์
2.02-3.3
ปริมาณการซื้อขาย
36,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
59,409
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
1.83%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
391,944,418
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ประวัติบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย การประกอบธุรกิจร้านขายหนังสือ SE-ED และร้านค้าเครือข่ายซึ่งรวมถึงร้านขายหนังสือในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ธุรกิจการจัดจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์ SE-ED และสำนักพิมพ์อื่นให้แก่ร้านหนังสือ ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์หนังสือ วารสารด้านวิชาการและการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดพิมพ์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ลงในนิตยสารประจำเดือนของบริษัทฯ ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ให้บริการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถและทัศนคติของเยาวชนไทย และดำเนินกิจการโรงเรียนเพลินพัฒนาซึ่งจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เบสแล็บ จำกัด