รับส่วนลด 40%
🔥 กลยุทธ์การหุ้นคัดเลือกโดย AI ของเรา หุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ ทะยานขึ้น +7.1% ในเดือน พฤษภาคม เข้าเทรดขณะหุ้นกำลังมาแรงรับส่วนลด 40%

ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.920
-0.060(-3.03%)
ข้อมูลล่าช้า
SE-EDคะแนน
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
1.8902.000
ช่วง 52 สัปดาห์
1.6802.800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.91 / 2.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.98
เปิดตลาด
1.96
ช่วงระยะของวัน
1.89-2
ช่วง 52 สัปดาห์
1.68-2.8
ปริมาณการซื้อขาย
12,400
ปริมาณเฉลี่ย (3
10,910
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-11.61%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
391,944,418
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ SE-ED วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย การประกอบธุรกิจร้านขายหนังสือ SE-ED และร้านค้าเครือข่ายซึ่งรวมถึงร้านขายหนังสือในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ธุรกิจการจัดจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์ SE-ED และสำนักพิมพ์อื่นให้แก่ร้านหนังสือ ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์หนังสือ วารสารด้านวิชาการและการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดพิมพ์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ลงในนิตยสารประจำเดือนของบริษัทฯ ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ให้บริการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถและทัศนคติของเยาวชนไทย และดำเนินกิจการโรงเรียนเพลินพัฒนาซึ่งจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เบสแล็บ จำกัด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย