Orpea (ORP)

ปารีส
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
1.891
+0.041
(+2.22%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1.860
1.970
ช่วง 52 สัปดาห์
1.743
26.290
ปริมาณการซื้อขาย
1,380,901
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.85
เปิดตลาด
1.867
ช่วงระยะของวัน
1.86-1.97
ช่วง 52 สัปดาห์
1.743-26.29
ปริมาณการซื้อขาย
1,380,901
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,491,536
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-92.68%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
64,628,538
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

14.53
ATOS
+3.49%
150.100
THYAO
+2.11%
26.34
RUBF
+2.49%
22.61
SOGN
+4.27%
10.415
VLLP
+4.44%