Irish Res Pr P (IRES)

ไอร์แลนด์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
0.947
-0.015
(-1.56%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
0.940
0.951
ช่วง 52 สัปดาห์
0.935
1.560
ปริมาณการซื้อขาย
731,774
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.962
เปิดตลาด
0.95
ช่วงระยะของวัน
0.94-0.951
ช่วง 52 สัปดาห์
0.935-1.56
ปริมาณการซื้อขาย
731,774
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
879,948
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-33.52%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
529,578,946
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที