GS Engineering & Const (006360)

โซล
24,400
-150(-0.61%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    422,646
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    24,400/24,450
  • ช่วงระยะของวัน:
    24,250 - 25,000
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

GS Engineering & Const ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ภาพรวมของ 006360

ปิดตลาดครั้งก่อน
24,550
ช่วงระยะของวัน
24,250-25,000
รายรับ
9.4T
เปิดตลาด
24,250
ช่วง 52 สัปดาห์
24,300-49,550
EPS
5,578.27
ปริมาณการซื้อขาย
422,646
มูลค่าตลาด
2.08T
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1,300.00
(5.30%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
343,180
อัตราส่วน P/E
4.89
Beta
1.12
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-44.37%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
84,888,895
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
16 พ/ย/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร GS Engineering & Const?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท GS Engineering & Construction

ประวัติบริษัท GS Engineering & Construction

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
4026

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที