Dubai Financial Market (DFM)

ดูไบ
1.230
-0.040(-3.15%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    5,333,044
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    1.140/1.150
  • ช่วงระยะของวัน:
    1.220 - 1.270

ราคาย้อนหลัง หุ้น DFM

กรอบเวลา:
รายวัน
1.2301.2701.2701.2205.33M-3.15%
1.2301.2701.2701.2205.33M-3.15%
1.2701.2401.2801.2405.43M+4.10%
1.2701.2401.2801.2405.43M+4.10%
1.2201.2601.2601.16020.64M-2.40%
1.2201.2601.2601.16020.64M-2.40%
1.2501.2801.2901.25010.95M0.00%
1.2501.2801.2901.25010.95M0.00%
1.2501.3401.3401.24016.76M-6.72%
1.2501.3401.3401.24016.76M-6.72%
1.3401.3801.3901.34012.18M-2.90%
1.3401.3801.3901.34012.18M-2.90%
1.3801.4001.4001.3807.53M-2.13%
1.3801.4001.4001.3807.53M-2.13%
1.4101.4201.4301.4006.24M-1.40%
1.4101.4201.4301.4006.24M-1.40%
1.4301.4201.4401.4205.19M0.00%
1.4301.4201.4401.4205.19M0.00%
1.4301.4601.4601.43010.59M-1.38%
1.4301.4601.4601.43010.59M-1.38%
1.4501.4501.5001.44019.68M+0.69%
1.4501.4501.5001.44019.68M+0.69%
1.4401.4301.4501.430442.70K+17.07%
1.4401.4301.4501.430442.70K0.00%
1.4401.4301.4601.4306.79M+0.70%
1.4301.4301.4501.4302.25M-0.69%
1.4401.4101.4501.4107.69M+2.13%
1.4101.4201.4301.4102.43M+0.71%
1.4001.4101.4301.4004.01M-2.10%
1.4301.4101.4301.3804.15M+0.70%
สูงสุด: 1.500ต่ำสุด: 1.160ความแตกต่าง: 0.340ค่าเฉลี่ย: 1.358% เปลี่ยน: -13.380