APA Corp (APA)

42.12
-1.57(-3.59%)
หลังเวลาทำการ
42.11
-0.01(-0.02%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    5,596,026
  • ช่วงระยะของวัน:
    41.83 - 44.01
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    29.95 - 51.95
กำไรที่คาดว่าจะได้รับใน 14 วัน

APA Corp จะประกาศผลลัพธ์ทางการเงินแบบรายไตรมาสใน 14 วัน เทรดเดอร์ควรนำมาพิจารณาเนื่องจากราคาหุ้นมักจะขึ้น ๆ ลงๆ ตลอดในช่วงระยะเวลานี้

ภาพรวมของ APA

ปิดตลาดครั้งก่อน
43.69
ช่วงระยะของวัน
41.83-44.01
รายรับ
8.71B
เปิดตลาด
43.9
ช่วง 52 สัปดาห์
29.95-51.95
EPS
10.48
ปริมาณการซื้อขาย
5,596,026
มูลค่าตลาด
13.54B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.00
(2.38%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,867,324
อัตราส่วน P/E
4.00
Beta
3.63
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
28.16%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
321,511,801
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
21 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร APA Corp?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว APA Corporation

บทวิเคราะห์ APA Corporation

ประวัติบริษัท APA Corporation

ประวัติบริษัท APA Corporation

อุตสาหกรรม
แก๊สและน้ำมัน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
2253

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย53.58 (+27.20% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด71.00
ต่ำสุด42.00
ราคา42.12
จำนวนของนักวิเคราะห์26
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
ความคิดเห็นนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายทันทีขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที