Valero Energy (VLO)

134.84
-3.56(-2.57%)
หลังเวลาทำการ
134.99
+0.15(+0.11%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    3,390,010
  • ช่วงระยะของวัน:
    134.60 - 138.17
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    65.13 - 146.80

ภาพรวมของ VLO

ปิดตลาดครั้งก่อน
138.4
ช่วงระยะของวัน
134.6-138.17
รายรับ
166.65B
เปิดตลาด
135.31
ช่วง 52 สัปดาห์
65.13-146.8
EPS
23.38
ปริมาณการซื้อขาย
3,390,010
มูลค่าตลาด
51.98B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
3.92
(2.91%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,884,243
อัตราส่วน P/E
5.57
Beta
1.63
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
103.5%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
385,523,278
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
01 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Valero Energy?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Valero Energy Corporation

บทวิเคราะห์ Valero Energy Corporation

ประวัติบริษัท Valero Energy Corporation

ประวัติบริษัท Valero Energy Corporation

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย142.13 (+5.41% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด177
ต่ำสุด87.16
ราคา134.84
จำนวนของนักวิเคราะห์16
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันที