XAG/TRY - ราคาเงิน Spot ลีราตุรกี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
624.406
-13.236(-2.08%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  637.642
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  623.971/624.842
 • ช่วงระยะของวัน:
  623.612 - 629.690
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ราคาเงิน Spot
 • ที่สอง:ลีราตุรกี

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน XAG/TRY

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร XAG/TRY?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน

  อเมริกาเหนือ
  แปซิฟิก