TWD/USD - ดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
0.03287
-0.00010(-0.30%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.03297
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.03286/0.03287
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.03280 - 0.03297
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์ไต้หวัน
 • ที่สอง:ดอลลาร์สหรัฐ

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TWD/USD

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TWD/USD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน