TRY/RON - ลีราตุรกี ลิวโรมาเนีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
0.2645
0.0000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.2645
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.2643/0.2647
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.2641 - 0.2651
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ลีราตุรกี
 • ที่สอง:ลิวโรมาเนีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TRY/RON

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TRY/RON?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน