TRY/AUD - ลีราตุรกี ออสเตรเลียดอลลาร์

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
0.0835
-0.0011(-1.28%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.0846
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.0835/0.0836
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.0829 - 0.0838
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ลีราตุรกี
 • ที่สอง:ออสเตรเลียดอลลาร์

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TRY/AUD

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TRY/AUD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน