TMT/RUB - มานาดเติร์กเมนีสถาน รูเบิลรัสเซีย

23.0199
-0.1229(-0.53%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  23.1429
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  23.0100/23.0299
 • ช่วงระยะของวัน:
  22.9850 - 23.2874
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:มานาดเติร์กเมนีสถาน
 • ที่สอง:รูเบิลรัสเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TMT/RUB

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TMT/RUB?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน

  ยุโรป
  อเมริกาเหนือ