รับส่วนลด 40%

HKD/OMR - ดอลลาร์ฮ่องกง ริอัลโอมาน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
สกุลเงิน
OMR
การปฏิเสธความรับผิด
0.04918
0.00000(0.00%)
ข้อมูลเรียลไทม์

อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง HKD/OMR

กรอบเวลา
Daily
01/29/2024 - 02/29/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
0.049180.049170.049200.04917+0.02%
0.049180.049200.049200.04917-0.04%
0.049200.049190.049210.049190.00%
0.049190.049200.049210.04919-0.02%
0.049200.049200.049210.049200.00%
0.049200.049210.049220.04919-0.03%
0.049210.049220.049230.04920-0.02%
0.049220.049220.049230.049210.00%
0.049220.049220.049230.049200.00%
0.049220.049220.049240.049210.00%
0.049220.049210.049220.04921+0.01%
0.049210.049220.049230.04920-0.02%
0.049220.049240.049250.04922-0.02%
0.049240.049230.049240.04922+0.01%
0.049230.049240.049250.04922-0.03%
0.049240.049230.049260.04914+0.04%
0.049230.049230.049230.049220.00%
0.049230.049220.049230.04920+0.02%
0.049220.049230.049240.04921-0.03%
0.049230.049210.049250.04921+0.05%
0.049210.049210.049220.04919-0.01%
0.049210.049220.049220.04920-0.02%
0.049220.049220.049590.049220.00%
0.049220.049220.049240.049210.00%
0.049230.049240.049250.04922-0.04%
0.049240.049240.049250.049220.00%
0.049240.049260.049280.04922-0.05%
0.049270.049270.049280.049250.00%
สูงสุด:
0.04959
% เปลี่ยน:
-0.17240
ค่าเฉลี่ย:
0.04922
ความแตกต่าง:
0.00044
ต่ำสุด:
0.04914
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย