CHF/IDR - ฟรังค์สวิส รูเปียอินโดนีเซีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
15,325.67
+79.11(+0.52%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  15,246.55
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  15,320.07/15,331.26
 • ช่วงระยะของวัน:
  15,205.37 - 15,342.28
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ฟรังค์สวิส
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน CHF/IDR

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร CHF/IDR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน