AED/RUB - เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รูเบิลรัสเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
22.2031
+0.0043(+0.02%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  22.1989
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  22.1989/22.2074
 • ช่วงระยะของวัน:
  22.2026 - 22.2059
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ที่สอง:รูเบิลรัสเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง AED/RUB

กรอบเวลา:
รายวัน
22.203120.470222.224320.470257.10K+8.49%
20.465221.851722.365520.470062.83K-6.35%
21.852821.513522.800121.253530.38K+1.60%
21.508821.792422.223721.376326.15K-1.28%
21.787921.842822.041021.486134.48K-0.25%
21.842521.828922.086521.343961.83K+0.09%
21.823221.921422.107721.553466.57K-0.43%
21.917321.812622.058521.457141.17K+0.48%
21.812021.896622.349921.515432.24K-0.37%
21.893021.868522.072621.545645.12K+0.14%
21.863421.920022.216021.672634.45K-0.25%
21.918821.724622.146721.314934.24K+0.90%
21.722821.067621.894820.978741.07K+3.11%
21.066920.969021.457720.665837.21K+0.48%
20.967120.725521.408620.326758.83K+1.19%
20.719921.159121.550120.533369.19K-2.06%
21.155921.165821.603420.90725.04K-0.02%
21.161121.189521.604120.69705.56K-0.10%
21.183121.376821.552120.586128.61K-0.89%
21.374421.649521.813020.913026.88K-1.27%
21.648621.814421.930221.138626.02K-0.74%
21.810521.975122.091921.481130.72K-0.75%
21.975421.909121.975421.45870.13K+0.31%
สูงสุด: 22.8001ต่ำสุด: 20.3267ความแตกต่าง: 2.4734ค่าเฉลี่ย: 21.5510% เปลี่ยน: 1.3505
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร AED/RUB?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

นักสำรวจสกุลเงิน