สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ - มิ.ย22 (GPRM2)

3.8625
+0.0515(+1.35%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  3.811
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.8611/3.8640
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.8106 - 3.8885
 • ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
 • กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน
 • หน่วย:1 แกลลอน

ภาพรวมของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.811
เดือน
มิ.ย. 22
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.0001
เปิดตลาด
3.8118
ขนาดของสัญญา
42,000 gallons
มูลค่าของช่วงราคา
4.2
ช่วงระยะของวัน
3.8106-3.8885
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
GPR
ช่วง 52 สัปดาห์
1.9033-4.064
วันชำระราคา
31/05/2565
มูลค่าจุด
1 = $42000
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
87.82%
วันปิดจำหน่ายล่าสุด
24/04/2565
เดือน
FGHJKMNQUVXZ
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร น้ำมันเบนซินของสหรัฐ?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ

บทวิเคราะห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที