สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ - ก.ค.23 (GPRN3)

การเทรด CFD เรียลไทม์
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
2.4388
+0.0026
(+0.11%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
2.4322
2.4464
ช่วง 52 สัปดาห์
2.0344
4.3224
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-12.66%
วันชำระราคา
06/29/2023
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.0001
ขนาดของสัญญา
42,000 gallons
มูลค่าของช่วงราคา
4.2
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
GPR
วันชำระราคา
06/29/2023
มูลค่าจุด
1 = $42000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน
หน่วย:1 แกลลอน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ

บทวิเคราะห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซินของสหรัฐ