สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหิน - (UCXMc1)

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
34.05
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลังของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหิน

กรอบเวลา
Daily
02/17/2020 - 12/06/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.050.00%
34.0534.0534.0534.05-5.55%
36.0536.0536.0536.050.00%
36.0536.0536.0536.050.00%
36.0536.0536.0536.05-2.70%
37.0537.0537.0537.050.00%
37.0537.0537.0537.05-10.83%
41.5541.5541.5541.55-5.68%
44.0544.0544.0544.05-2.22%
45.0545.0545.0545.050.00%
45.0545.0545.0545.050.00%
45.0545.0545.0545.050.00%
45.0545.0545.0545.050.00%
45.0545.0545.0545.050.00%
45.0545.0545.0545.05+2.27%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.050.00%
44.0544.0544.0544.05+29.37%
สูงสุด
45.05
% เปลี่ยน
0.00
ค่าเฉลี่ย
39.57
ความแตกต่าง
11.00
ต่ำสุด
34.05