ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA

th.investing.com/analysis/article-200437791
12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Sep 16, 2021 10:36
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู 12 หุ้นอสังหาฯ ที่อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD สูงที่สุดในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งสูงในระดับ 4.67-28.11% และส่วนใหญ่จะมีผลตอบแทนด้านราคา YTD เป็นบวก

1.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BK:LPN) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 28.11% ,ปี 63 เท่ากับ 12.88% ,ปี 62 คือ 13.78%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย.2564) จ่าย 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 3 ก.ย.2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 4.66 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 5.00 บาท เพิ่ม 0.34 บาท หรือ +7.30%

2.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BK:NOBLE)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 13.23% ,ปี 63 เท่ากับ 29.84%,ปี 62 คือ 42.07%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ,การจ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 07 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 24.80 บาท (เทียบราคาพาร์ใหม่ 8.27 บาท) ล่าสุด 15 ก.ย.) ปิด 6.60 บาท ลด 1.67 บาท หรือ -20.19%

3.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BK:SENA)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 8.00% , ปี 63 เท่ากับ 7.27% , ปี62 คือ 9.99%

นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม),การจ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ก.ค.2563 - 31 ธ.ค.2563) จ่าย 0.18504 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 24 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 3.44 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 3.90 บาท เพิ่ม 0.46 บาท หรือ +13.37%

4.พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (BK:PSH) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD7.38% ,ปี 63 เท่ากับ 12.40%,ปี 62 คือ 10.47%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท PSH ,จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.31 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 10 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 12.50 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 13.20 บาท เพิ่ม 0.70 บาท หรือ +5.60%

5.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BK:LALIN) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.52% ,ปี 63 เท่ากับ 5.24%,ปี 62 คือ 6.60%

นโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ,จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.295 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 10 ก.ย. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 7.35 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 9.35 บาท เพิ่ม 2.00 บาท หรือ +27.21%

6.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (BK:LH) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.17% , ปี 63 เท่ากับ 8.81% ,ปี 62 คือ 7.65%

นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 9 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 7.95 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 8.15 บาท เพิ่ม 0.20 บาท หรือ +2.51%

7.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:SC) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.56% ,ปี 63 เท่ากับ 6.83%, ปี 62 คือ 7.08%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) จ่าย 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 20 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 2.78 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 3.34 บาท เพิ่ม 0.56 บาท หรือ +20.14%

8.ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (BK:QH)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.31% ,ปี 63 เท่ากับ 8.62% ,ปี 62 คือ 8.59%

นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย. 64) จ่าย 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 7 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 2.32 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 2.24 บาท ลด 0.08 บาท หรือ -3.45%

9.เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (BK:AP) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.26% ,ปี 63 เท่ากับ 5.52%, ปี 62 คือ 5.37%

นโยบายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี,จ่ายปันผลล่าสุด 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 27 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 7.25 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 8.50 บาท เพิ่ม 1.25 บาท หรือ +17.24%

10.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (BK:FPT) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.13%, ปี 63 เท่ากับ 4.88%, ปี 62 คือ 3.03%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี, จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)จ่าย 0.60 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 11 ก.พ. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 12.30 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 11.90 บาท ลด 0.40 บาท หรือ -3.25%

11.ศุภาลัย จำกัด (BK:SPALI) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.88 % , ปี 63 เท่ากับ 5.12%, ปี 62 คือ 5.54%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี, จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 8 ก.ย. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 20.50 บาท ล่าสุด 15 ก.ย. ปิด 20.70 บาท เพิ่ม 0.20 บาท หรือ +0.97%

12.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BK:ORI)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.67% ,ปี 63 เท่ากับ 6.55%, ปี 62 คือ 5.52%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี, จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 9 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 7.55 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 10.90 บาท เพิ่ม 3.35 บาท หรือ +44.37%

อย่างไรก็ตาม ภายหลังตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการดึงต่างชาติลงทุนในไทย ส่งผลดีต่อ กลุ่มอสังหา และนิคมฯ ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

อย่าลืม! กดถูกใจ กดติดตาม และกดติดดาว เพจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดบทความการลงทุนของเพจอิป้าหามาเล่า

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เบญจพล สุทธิ์วนิช
Daily Strategy......Omicron กดดัน SET ต่อ แนะทยอยสะสมหุ้นเปิดเมือง โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Nov 29, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET สัปดาห์นี้ (29 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,590-1,640 จุด โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 พ.ย.) SET...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย เศรษฐกิจไตรมาส 4 เริ่มฟื้นตัว โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Nov 16, 2021

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ปรับขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในนช่วง 0.06% - 1% และให้ ความสนใจไปที่การประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างประธานาธิปดีสหรัฐฯและ จีน...

อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า
ส่อง 6 หุ้นโรงกลั่นทรงยังดีไหม? เปิดราคาสูงสุด-ต่ำสุดในรอบปี โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า - Sep 30, 2021

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง “หุ้นโรงกลั่น” ที่ช่วงหลังพุ่งแรงเหลือหลาย บางตัดบวก 5 วันติด ก่อนจะย่อลงมาจากราคาน้ำมันดิบลด...

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Prajuab Audinauksorn
Prajuab Audinauksorn Sep 28, 2021 7:26
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณครับผม
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล