ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่นักลงทุนหลายพันคนต่างไว้วางใจ เริ่มต้นเลย

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA

th.investing.com/analysis/article-200437791
12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Sep 16, 2021 10:36
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
AP
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
LPN
+2.46%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
LALIN
-0.58%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
LH
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
NOBLE
+0.49%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
QH
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู 12 หุ้นอสังหาฯ ที่อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD สูงที่สุดในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งสูงในระดับ 4.67-28.11% และส่วนใหญ่จะมีผลตอบแทนด้านราคา YTD เป็นบวก

1.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BK:LPN) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 28.11% ,ปี 63 เท่ากับ 12.88% ,ปี 62 คือ 13.78%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย.2564) จ่าย 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 3 ก.ย.2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 4.66 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 5.00 บาท เพิ่ม 0.34 บาท หรือ +7.30%

2.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BK:NOBLE)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 13.23% ,ปี 63 เท่ากับ 29.84%,ปี 62 คือ 42.07%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ,การจ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 07 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 24.80 บาท (เทียบราคาพาร์ใหม่ 8.27 บาท) ล่าสุด 15 ก.ย.) ปิด 6.60 บาท ลด 1.67 บาท หรือ -20.19%

3.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BK:SENA)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 8.00% , ปี 63 เท่ากับ 7.27% , ปี62 คือ 9.99%

นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวมของกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม),การจ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ก.ค.2563 - 31 ธ.ค.2563) จ่าย 0.18504 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 24 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 3.44 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 3.90 บาท เพิ่ม 0.46 บาท หรือ +13.37%

4.พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (BK:PSH) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD7.38% ,ปี 63 เท่ากับ 12.40%,ปี 62 คือ 10.47%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท PSH ,จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.31 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 10 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 12.50 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 13.20 บาท เพิ่ม 0.70 บาท หรือ +5.60%

5.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BK:LALIN) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.52% ,ปี 63 เท่ากับ 5.24%,ปี 62 คือ 6.60%

นโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ,จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.295 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 10 ก.ย. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 7.35 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 9.35 บาท เพิ่ม 2.00 บาท หรือ +27.21%

6.บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (BK:LH) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 6.17% , ปี 63 เท่ากับ 8.81% ,ปี 62 คือ 7.65%

นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 9 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 7.95 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 8.15 บาท เพิ่ม 0.20 บาท หรือ +2.51%

7.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:SC) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.56% ,ปี 63 เท่ากับ 6.83%, ปี 62 คือ 7.08%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) จ่าย 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 20 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 2.78 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 3.34 บาท เพิ่ม 0.56 บาท หรือ +20.14%

8.ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (BK:QH)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.31% ,ปี 63 เท่ากับ 8.62% ,ปี 62 คือ 8.59%

นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ,จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย. 64) จ่าย 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 7 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 2.32 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 2.24 บาท ลด 0.08 บาท หรือ -3.45%

9.เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (BK:AP) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.26% ,ปี 63 เท่ากับ 5.52%, ปี 62 คือ 5.37%

นโยบายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี,จ่ายปันผลล่าสุด 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 27 พ.ค.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคา สิ้นปี 63 ปิด 7.25 บาท ล่าสุด 15ก.ย.64 ปิด 8.50 บาท เพิ่ม 1.25 บาท หรือ +17.24%

10.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (BK:FPT) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.13%, ปี 63 เท่ากับ 4.88%, ปี 62 คือ 3.03%

นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี, จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)จ่าย 0.60 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 11 ก.พ. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 12.30 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 11.90 บาท ลด 0.40 บาท หรือ -3.25%

11.ศุภาลัย จำกัด (BK:SPALI) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.88 % , ปี 63 เท่ากับ 5.12%, ปี 62 คือ 5.54%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี, จ่ายปันผลล่าสุด รอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 8 ก.ย. 2564

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 20.50 บาท ล่าสุด 15 ก.ย. ปิด 20.70 บาท เพิ่ม 0.20 บาท หรือ +0.97%

12.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BK:ORI)อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.67% ,ปี 63 เท่ากับ 6.55%, ปี 62 คือ 5.52%

นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี, จ่ายปันผลล่าสุดรอบผลประกอบการ (1 ม.ค.64 - 30 มิ.ย.64) จ่าย 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อ 9 ก.ย.64

ขณะผลตอบแทนด้านราคาสิ้นปี 63 ปิด 7.55 บาท ล่าสุด 15 ก.ย.64 ปิด 10.90 บาท เพิ่ม 3.35 บาท หรือ +44.37%

อย่างไรก็ตาม ภายหลังตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการดึงต่างชาติลงทุนในไทย ส่งผลดีต่อ กลุ่มอสังหา และนิคมฯ ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

อย่าลืม! กดถูกใจ กดติดตาม และกดติดดาว เพจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดบทความการลงทุนของเพจอิป้าหามาเล่า

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index เปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 15, 2023 1

Strong China data should boost related sectors • SET: คาด SET Index เปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดยเฉพาะกลุ่มที่อิงกับ เศรษฐกิจจีนอย่างกลุ่มส่งออก และ Logistics หลังจีนรายงานตัวเลข...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

12 หุ้นอสังหาฯ ปันผล (Yield) สูงสุด TOP 3 หัวแถว LPN-NOBLE-SENA

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Prajuab Audinauksorn
Prajuab Audinauksorn Sep 28, 2021 7:26
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณครับผม
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล