ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
👀 เบโซส์, บัฟเฟตต์ และ แบร์โควิตซ์: ในพอร์ตของพวกเขามีหุ้นตัวใดบ้าง? ปลดล็อกข้อมูล

20 หุ้นกลุ่มพลังงาน แดงยกแผง บางตัวทรุดหนักต่ำสุดในปี 64

th.investing.com/analysis/article-200437051
20 หุ้นกลุ่มพลังงาน แดงยกแผง บางตัวทรุดหนักต่ำสุดในปี 64
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jul 08, 2021 11:52
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
PTT
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
PTTEP
-0.36%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
TOP
+1.16%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
EA
-6.54%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
GPSC
-4.27%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BGRIM
-4.67%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า พาไปส่อง 20 หุ้นตัวบิ๊กเบิ้มสุดในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) โดยไปดูว่า ราคาล่าสุดเทียบกับต่ำสุดและสูงสุด ห่างกันเท่าไรนะคะ

1.PTT (บมจ.ปตท. (BK:PTT)) ปิดล่าสุด 38.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 37.00 บาท (1ก.พ.) ห่างจากราคาสุด 1.75 บาท หรือ 4.51%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 45.00 บาท (13 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.25 บาท หรือ 16.13%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 42.50 บาท ล่าสุดปิดที่ 38.75 บาท ลดลง 3.75 บาท หรือ -8.82%

2.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (BK:GULF) ปิดล่าสุด 34.00 บาท ปี 64 ต่ำสุด 31.00 บาท (19 เม.ย.) ห่างจากต่ำสุด 3.00 บาท หรือ 8.82%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 38.00 บาท (8 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 4.00 บาท หรือ 11.76%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 34.25 บาท ล่าสุดปิด 34.00 บาท ลด 0.25 บาท หรือ -0.73%

3.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (BK:PTTEP) ปิดล่าสุด 118.50 บาท ปี 64 ต่ำสุด 96.25 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 22.25 บาท หรือ 18.78%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 125.00 บาท (16 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.50บาท หรือ 5.48%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 118.50 บาท เพิ่ม 20.25 บาท หรือ +20.61%

4.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (BK:OR) ปิดล่าสุด 29.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 27.50 บาท (13 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.25 บาท หรือ 7.56%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 36.50 บาท (15 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.75 บาท หรือ 22.69%

ปิดเทรดวันแรก 29.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 29.75 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +1.71%

5.พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (BK:EA)ปิดล่าสุด 60.25 บาท ปี 64 ต่ำสุด 48.25 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 12.00 บาท หรือ 19.92%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 71.75 บาท ( 17 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 11.50 บาท หรือ 19.09%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 49.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 60.25 บาท เพิ่ม 11.00 บาท หรือ +22.33%

6.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (BK:GPSC)ปิดล่าสุด 73.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 67.25 บาท (13 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 6.50 บาท หรือ 9.67%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 88.00 บาท (13 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 14.25 บาท หรือ 19.32%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 73.75 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 75.50 บาท เพิ่ม 1.75 บาท หรือ +2.37%

7.ไทยออยล์ จำกัด (BK:TOP)ปิดล่าสุด 53.00 บาท ปี 64 ต่ำสุด 50.50 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.50 บาท หรือ 4.95%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 66.00 บาท (8 มี.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 13.00 บาท หรือ 24.53%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 53.00 บาท เพิ่ม 1.00 บาท หรือ +1.92%

8.บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (BK:BGRIM) ปิดล่าสุด 41.75 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 39.25 บาท (17พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.50 บาท หรือ 6.37%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 56.00 บาท (13 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 14.25 บาท หรือ 34.13%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 48.50 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 41.75 บาท ลด 6.75 บาท หรือ -13.92%

9.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ปิดล่าสุด 170.50 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 168.50 บาท (24 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.00 บาท หรือ 1.19%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 213.00 บาท (6 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 42.50 บาท หรือ 24.93%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 192.50 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 170.50 บาท ลด 22.00 บาท หรือ -11.43%

10.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ปิดล่าสุด 3.80 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 3.24 บาท (29 ก.พ.) ห่างจากต่ำสุด 0.56 บาท หรือ 17.28%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 4.32 บาท (12 พ.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 0.52 บาท หรือ 13.68%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 3.72 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 3.80 บาท เพิ่ม 0.08 บาท หรือ 2.15%

11.BANPU (บมจ.บ้านปู) ปิดล่าสุด 13.40 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 16.50 ต่ำสุด 9.50

12.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) ปิดล่าสุด 44.50 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 57.50 ต่ำสุด 44.50

13.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) ปิดล่าสุด 17.40 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 21.60 ต่ำสุด 14.80

14.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) ปิดล่าสุด 11.80 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 12.50 ต่ำสุด 11.40

15.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) ปิดล่าสุด 5.50 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 6.00 ต่ำสุด 4.16

16.GUNKUL (บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) ปิดล่าสุด 4.78 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 5.10 ต่ำสุด 2.48

17.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ปิดล่าสุด 9.05 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 10.80 ต่ำสุด 8.00

18.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) ปิดล่าสุด 14.20 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด16.60 ต่ำสุด 13.00

19.ACE (บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้) ปิดล่าสุด 3.86 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 4.26 ต่ำสุด 3.44

20.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) ปิดล่าสุด 4.34 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 4.62 ต่ำสุด 4.24

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้หุ้นกลุ่มพลังงานดูจะได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายนอก ต้องเลือกตัวให้ถูกนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

20 หุ้นกลุ่มพลังงาน แดงยกแผง บางตัวทรุดหนักต่ำสุดในปี 64
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ดอกเบี้ยยังไม่จบขาขึ้น กดดันตลาดหุ้นต่อ  โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Jun 01, 2023

การประชุม กนง.วานนี้มีมติเอกฉันธ์ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% มาอยู่ที่ 2% ส่วนทิศทางจากนี้ไปยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีก เนื่องจากเห็นว่าอัตราเงิน...

ม้าเฉียว ดูหุ้น
ความจริงเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทย ไม่ต้องไปโทษใคร โดย ม้าเฉียว ดูหุ้น - Jun 01, 2023 1

ความจริงเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทย ที่ไม่ต้องไปโทษใคร ตลาดหุ้นมันลงมาตั้งแต่มกราฯ แล้วสถานการณ์จากปลายปี 2565 ตลาดหุ้นไทยถูกคาดการณ์ จากสื่อและกูรูว่าจะพังพินาศเพราะสงคราม...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
ภาพตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะแกว่งด้ว Sideways โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Jun 01, 2023

June investment outlook June: สําหรับภาพตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะแกว่งด้ว Sideways โดยมองกรอบแนวรับ 2 ระดับได้แก่บริเวณ 1500 จุดและ 1470 จุด ซึ่งบริเวณ 1470...

20 หุ้นกลุ่มพลังงาน แดงยกแผง บางตัวทรุดหนักต่ำสุดในปี 64

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล