รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ตลาดหุ้นจีนยังห่างไกลจากฟองสบู่

เผยแพร่ 09/07/2563 09:30
อัพเดท 09/07/2566 17:32

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับช่วงปี 2015 การ ปรับตัวสูงขึ้นในครั้งนี้แตกต่างจากช่วงปี 2015 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของ Market Cap ต่อสัดส่วนการกู้ยืมเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ อยู่ในระดับเพียง 2% น้อยกว่าช่วงปี 2015 ที่สัดส่วนดังกล่าวมากกว่า 4.5% แม้ว่าการกู้ยืมเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ (China Balance Of MarginDebt) มีแนวโน้มสูงขึ้น ณ ระดับปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้าน ล้านหยวน แต่ยังต่่ากว่าช่วงเดือนมิถุนายนปี 2015 ที่อยู่ระดับ 2.3 ล้านล้านหยวน

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนยังได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การลดสัดส่วนการกันส่ารอง ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่่าให้แก่ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพ คล่อง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ในปี 2015 เป็นช่วงที่มีการใช้มาร์จินในการซื้อขายสูงมาก ท่าให้คณะกรรมการก่ากับ หลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) ในขณะนั้นประกาศว่าจะใช้กฎระเบียบเข้มงวดมาก ขึ้นกับการซื้อขายโดยใช้มาร์จินของนักลงทุนรายย่อย เป็นเหตุให้นักลงทุนเริ่มขายท่า ก่าไรออกมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับฐานลงอย่างรุนแรง

ในวันนี้แนะน่าติดตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเดือนมิ.ย. (YoY) (ตลาดคาด สูงขึ้นที่ระดับ 2.5% มากกว่าเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นที่ 2.4%), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนเดือนมิ.ย. (YoY) (ตลาดคาดลดลงที่ระดับ 3.2% น้อยกว่าเดือนก่อนหน้าที่ลดลง ที่ 3.7%), ปริมาณการส่งออกของเยอรมนีเดือนพ.ค. (MoM) (ตลาดคาดขยายตัวที่ ระดับ 13.8% สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 24%), ปริมาณการน่าเข้าของเยอรมนีเดือน พ.ค. (MoM) (ตลาดคาดขยายตัวที่ระดับ 12.0% สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 16.5%), จ่านวนคนยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจ่าสัปดาห์ของสหรัฐ (ตลาดคาดอยู่ที่ ระดับ 1.38 ล้านคน ลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ 1.43 ล้านคน)

ที่มา : Bloomberg

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ cgsec.co.th

♦ดูความเคลื่อนไหวดัชนี SZSE Component

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย